Plakat Spartan Challenge dla SINNET

Zaprojektowałem plakat promujący zawody Mistrzostwa Spartan (Spartan Challenge) w ekskluzywnym kompleksie sportowo-rekreacyjnym SINNET CLUB.
Projekt został zrealizowany na zlecenie I Like Photo Group.