Nowe wydanie Magazynu DIALOG

Z okazji XI Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina, został wydany okolicznościowy numer „Dialogu”. Na potrzeby tego projektu opracowałem grafikę magazynu, przygotowałem go do druku oraz nadzorowałem produkcję.
Magazyn liczył 20 stron i ukazał się w nakładzie 2000 egz.