Projekt folderu dla Tomasz Ossoliński Group

Folder wizerunkowy zaprojektowany przez Seredin Publishing dla Tomasz Ossoliński Group, jako jeden z elementów kampanii brandu tego znanego i lubianego projektanta. Folder aktualnie jest dostępny w wersji elektronicznej, natomiast w niedługim czasie planowana jest jego wersja drukowana.

Nowe wydanie Magazynu DIALOG

Z okazji XI Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina, został wydany okolicznościowy numer „Dialogu”. Na potrzeby tego projektu opracowałem grafikę magazynu, przygotowałem go do druku oraz nadzorowałem produkcję.
Magazyn liczył 20 stron i ukazał się w nakładzie 2000 egz.